Category: Nomos

პირველი ლუთერანულ-ანგლიკანური ეკლესია ლოს-ანჯელესის წინააღმდეგ

1979 წელს განიხილეს საქმე „პირველი ლუთერანულ-ანგლიკანური ეკლესია ლოს-ანჯელესის წინააღმდეგ“, რომელმაც წარმოშვა ერთგვარი დილემა სახელმწიფოში. წყალდიდობით დაზიანებული ეკლესიის არეალს შეეხო მარეგულირებელი კანონი, რომლითაც აღნიშნულ ტერიტორიაზე იკრძალებოდა ნებისმიერი სახის რეკონსტრუქცია (U.S. Supreme….

დაკავების პროცედურების მნიშვნელობა მართლმსაჯულების განხორციელებაში

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა მოიცავს ყველა იმ ელემენტს, რომელიც საჭიროა იმისათვის, რომ მოქალაქეებს ჰქონდეთ გასაჩივრებისა და თავიანთი უფლებების დაცვის მოთხოვნის შესაძლებლობა. (მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის და ქალების წინაშე არსებული განსაკუთრებული გამოწვევების შეფასების ჩარჩო; 2016) შესაბამისად,….

უთანასწორო მობყრობა, როგორც თანასწორობის მიღწევის აუცილებელი წინაპირობა

დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა თანასწორობის უფლების არსებობის აუცილებელი წინაპირობაა. დისკრიმინაცია, როგორც პირის ან პირთა წრის გამორჩევა, იმისთვის, რომ მას მიანიჭო დამატებითი უფლებები ან შეუზღუდო ისინი, მნიშველოვნად ეწინააღმდეგება თანასწორობის უფლებას. სოციუმში მის….

გაერთიანების თავისუფლება ორგანიზაციის გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ

ადამიანი რომ სოციალური ცხოველია, ეს ჯერ კიდევ არისტოტელემ თქვა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე. (Aristotle, ed. Roger Crisp; 2004) სოციალური ურთიერთობები იცვლება, თუმცა უცვლელი რჩება ეს იდეა. ამასთანავე, საუკუნეების გასვლის შემდეგ, ადამიანთა მიზნებიც….

სიძულვილის ენა კანონისა და თავისუფლების ჭრილში

  გამოხატვის თავისუფლება საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავით განმტკიცებულ უფლებათაგან ერთ-ერთია. „აზრისა და გამოხატვის თავისუფლება დაცულია. დაუშვებელია ადამიანის დევნა აზრისა და მისი გამოხატვის გამო.“[1] სწორედ ამგვარ მოწესრიგებას შევხვდებით სახელმწიფოს უზენაეს კანონში…..

კონსეკვენციალიზმი, როგორც სიღარიბის დაძლევის საშუალება

2020წლის მონაცემებით, საქართველოში სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს ქვემოთ მოსახლეობის 21.3% იმყოფებოდა. ეს მაჩვენებელი გვეუბნება, რომ მთლიანი მოსახლეობის მეხუთედზე მეტს არათუ კომფორტულად ცხოვრების საშუალებები, არამედ არსებობის ყველაზე მინიმალური სახსრებიც კი არ აქვს…..

სახელმწიფო – საეკლესიო კონკორდატის ანალიზი კონსეკვენციალიზმის ჭრილში

საქართველო დემოკრატიული და სეკულარული სახელმწიფოა. შესაბამისად, ოფიციალური სახელმწიფო რელიგია გამოცხადებული არ არის. თუმცა დღესდღეობით საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა თავს მართმადიდებლური ეკლესიის მრევლად ცნობს. ქართველი ერის წინაშე ეკლესიის ისტორიული როლის გათვალისწინებით, საბჭოთა….

Უთანასწორობა, როგორც კონსექვენციალისტური საფრთხე

Რამდენიმე წლის წინ საქართველოს პარლამეტმა საარჩევნო კოდექსის ცვლილება დაამტკიცა; ცვლილება, რომელიც სავალდებულო გენდერული კვოტების დაწესებას ითვალისწინებს, რაც, თავის მხრივ, მიზნად ისახავს პარლამენტში ქალთა წარმომადგენლობის პერიოდულ ზრდას. Ვალდებულება ამგვვარია, საპარლამენტო არჩევნებში,….